СККК "ДУНАВ" работи по проект "Активност и превенция на зависимостите чрез кану-каяк"

Posted By Admin on 14/09/2017 07:31:44   

СККК

Сдружение с обществено полезна дейност „ Спортен клуб кану-каяк „Дунав” започна работа по проект „Активност и превенция на зависимости чрез кану-каяк”. Проектът цели да се създаде модел за превенция на рисково поведение сред младите хора в ранна младежка възраст (15-21 години) по отношение на среда, предизвикваща неконтролирана агресия и зависимости към хазарт и употреба на наркотични вещества, чрез използване на методите и практическите похвати от обучението на спортисти по кану-каяк за високо спортно майсторство, но приложени върху младежи, които нямат предишен опит в гребните спортове. Общата цел е да се постави началото на по-широко използване на теорията и практиката от обучението на спортисти по кану-каяк за високо спортно майсторство за изграждане на социално отговорно поведение и превенция на различни видове зависимости и агресия, включително и да се развият умения за справяне във враждебна или рискова среда, като чрез това дългосрочно да се подобрят качеството на живота и средата, в която младите хора живеят и общуват. Гребните спортове, и в частност кану-каяка, са със сложна организация най-вече заради отдалечеността на гребните бази и канали от населени места, което налага те да се развиват почти само в рамките на спортните училища за тренировки на професионални спортисти за постигане на високо спортно майсторство. По този начин броя на децата и младежите, които се занимават с този спорт е много ограничен. В населени места, които са близо до тренировъчните водоеми този проблем може да бъде преодолян, като методите и похватите от обучението на спортисти по кану-каяк могат да се използват при младежи, които нямат предишен опит в гребните спортове, включително и за да се развият умения за справяне във враждебна или рискова среда, за изграждане на социално отговорно поведение и превенция на различни видове зависимости и агресия. Целева група на проекта са младежи на възраст от 15 до 21 години, които нямат предишен опит от занимания с гребни спортове, от село Николово и околните населени места. Сдружение с обществено полезна дейност „Спортен клуб Кану-Каяк Дунав” е дългогодишен наемател и ползвател на тренировъчна база по кану-каяк на язовир Николово, до село Николово, община Русе, разположен на около шест километра от град Русе. Клубът организира и провежда тренировки за високо спортно майсторство с младежи от спортното училище в град Русе. Село Николово е с население от около 2900 души, разположено е непосредствено до гребната база и язовира. В селото живеят постоянно около 300 деца и младежи, а през периода на лятната ваканция броят им надвишава осемстотин. Заедно с разположените близо до язовира населени места броят на децата и младежите с потенциал на бъдат мотивирани за занимания с гребни спортове е над две хиляди, а представен в град Русе моделът е с потенциал да достигне до над десет хиляди деца и младежи. В същото време възможностите за занимания с организиран спорт за младежите от малките населени места, сателитни на град Русе са ограничени. Селото и районът на язовир Николово са известни с най-големият липов горски масив в България от над 20 000 декара, частично превърнат сега в Лесопарк, с обособени паркинг зони, зоокът, хижи, ресторанти и алеи за разходка. Голямата лесопаркова площ, трудна за охрана и контролиране и разположена близо до град Русе, благоприятства и развитието на криминогенна среда. Освен случаите на употреба на леки наркотични вещества или прояви на неконтролирана агресия и сбивания, са наблюдавани и единични случаи на нерегламентиран хазарт, а пик в противозаконните прояви бе извършеното убийство на таксиметров шофьор през миналата година. Това обаче мотивира много младежи и техните родители да потърсят и алтернативни занимания за свободното си време – в местното читалище или със спорт. След внимателен анализ на ресурсите и средата, срещи с кмета на селото, организаторите на Народно читалище „Пробуда 1901г.“ – с. Николово, представители на Районното управление на МВР и отделни деца от селото и други близки населени места ръководството на СК „Кану-Каяк Дунав” прецени, че е възможно да се удовлетворят потребностите на младите хора за занимания с организиран спорт в свободното им време, като сред обхванатите от тези дейности младежи се създаде група за постоянни непрофесионални занимания с гребни спортове, която да осигури и дългосрочната устойчивост на проекта. В партньорство с кметство Николово и със съдействието на Народно читалище „Пробуда 1901г.“, над 80 деца бяха привлечени за пробни занимания с гребни спортове, обучение за преминаване и движение във водна среда, безопасност при работа във водата, управление на кану-каяк, поставяне и постигане на цели в гребането, преодоляване на съпротивлението на вятъра и водата, равновесие и устойчивост, заобикаляне на препятствия, както и за теоретично мотивационно обучение по темите: „Разпознаване на рисковите фактори и превенция на агресията сред младите хора”, „Разпознаване на рисковите фактори и превенция на разпространението на наркотични вещества сред младите хора” и „Разпознаване на рисковите фактори и превенция на хазарта сред младите хора”. Така чрез съчетаване на теоретичните методи и практическите похвати от обучението на спортисти по кану-каяк за високо спортно майсторство и методите на органите на МВР за превенция и преодоляване на криминогенни фактори, комбинирани с практиката на кметството и читалището за работа с младежки групи, ще се удовлетворят потребностите на младежите за занимания с организиран спорт в свободното им време, както и желанието им за изграждане на умения за социално отговорно поведение, разпознаване на рискови фактори, прилагане на методи за справяне във враждебна, рискова и/или непозната среда (каквито са методите за справяне във водна среда), както и за изграждане на навици за здравословен и физически активен начин на живот. Проектът е финансиран от Министерство на Младежта и Спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за Хазарта за 2017 година, направление „Активизирай младите“. Партньор по проекта е Кметство Николово, Община Русе. Проектът се осъществява със съдействието на Второ районно управление на ОД МВР, град Русе, Народно читалище „Пробуда 1901 г., село Николово”, кметовете на кметства Николово, Ново село, Басарбово, Семерджиево, Бъзън, Тетово, Хотанца, Червена вода, Долапите, Сандрово, Просена и град Мартен и Спортно училище „Майор Атанас Узунов”, град Русе. текста е на RuseInfo Новини.

Важни новини