Нашият клуб работи по Програма на ММС "Спорт за деца в свободното време" 2018г

Posted By Admin on 21/04/2018 06:11:25   

Нашият клуб работи по Програма на ММС

Основната цел на ММС и СККК"Дунав" по Програмата "Спорт за деца в свободното време" 2018 г е създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие,а конкретните ни цели са: 1. Осигуряване на свободен достъп до спортна база, безплатни занимания и квалифицирани спортни специалисти на децата, желаещи да спортуват. 2. Придобиване на знания, умения и навици за практикуване на предпочитан вид спорт. 3. Разширяване на обхвата и създаване на мотивация на децата за участие в спортни занимания с оглед подобряване физическата им дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време чрез здравословна двигателна активност. 4. Предизвикване на интерес в децата за системни занимания със спорт и предоставяне на възможност на треньори в СК за селекция на деца с перспективи за спортно развитие. 5. Осигуряване участието на спортни специалисти, предоставяне на възможност за тяхната професионална и трудова реализация. 6. Популяризиране сред децата на атрактивни и модерни спортове, които не са включени в учебните програми по физическо възпитание и спорт. 7. Използване възможностите на спорта като превенция срещу заболяванията, наднорменото тегло, гръбначните изкривявания, нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици. 8. Формиране и развитие на социални качества в децата – умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, спазване на правилата и на принципите на честна игра - „Феър плей”. 9. Популяризиране на ползата за децата от спорта и здравословната физическа активност при реализиране на проектите по Програмата.

Нашият клуб работи по Програма на ММС
Нашият клуб работи по Програма на ММС
Нашият клуб работи по Програма на ММС
Нашият клуб работи по Програма на ММС

Важни новини